U bevindt zich hier: Cursussen & lotgenotencontact | Cursussen | Weerbaarheid

Weerbaarheid

 
Bekijk hier het actuele aanbod van cursussen met als thema weerbaarheid.  

Assertiviteit voor volwassenen
Cursus/ volwassenen


Durft u niet te zeggen wat u werkelijk vindt? Ziet u op tegen recepties of vergaderingen? Bent u bang om niet aardig gevonden te worden? Vindt u het moeilijk om kritiek te geven? Tijdens de assertiviteitstraining leert u beter voor uzelf opkomen. U leert omgaan met meningsverschillen, conflicten, waardering en kritiek. De assertiviteitstraining helpt u inzicht te krijgen in uw eigen gedrag en u ontwikkelt meer zelfvertrouwen.


Voorbeelden van onderwerpen waarmee we oefenen zijn:
- nee zeggen
- eigen keuzes kunnen maken en beslissingen nemen
- kritiek geven en ontvangen
- uw eigen mening formuleren en geven
- conflicten op assertieve wijze hanteren
- contact maken
- inzicht krijgen in uw eigen gedrag en het effect daarvan op anderen


Bij voldoende aanmeldingen start de training. Er zijn geen kosten aan verbonden.


-----------------------------------------------------------------------------

 

Weerbaarheidstraining volwassenen
Cursus/ volwassenen/ licht verstandelijke beperking


Soms is het lastig om goed voor jezelf op te komen. Bijvoorbeeld als iemand je wil overhalen om iets te doen wat jij niet wilt. Zoals geld uitlenen of meegaan naar een feestje. Of misschien voel jij je wel eens onveilig op straat. Weet jij wat je kan doen als iemand je lastig valt? In deze training leer je hoe je voor jezelf kunt opkomen en hoe je duidelijk ‘nee’ zegt. In deze training gaan we oefenen hoe je beter voor jezelf kunt opkomen. Er wordt veel aandacht besteed aan houding en stemgebruik. Hoe zie jij jezelf? En hoe zien anderen jou? Hoe kom je sterk en krachtig over? We oefenen met NEE zeggen als je iets niet wilt en volhouden als de ander aandringt. En hoe je moet reageren als iemand boos op je is. Tijdens de training krijg je oefeningen mee voor thuis. Het is daarom belangrijk dat er thuis iemand is die met je over de training kan praten en die jou kan helpen bij het huiswerk. Deze training is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.


Bij voldoende aanmeldingen start de training. Er zijn geen kosten aan verbonden.


-----------------------------------------------------------------------------

Sociale weerbaarheidstraining basisschool

Cursus/ 8 - 12 jaar

Vindt jouw kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen, om anderen duidelijk te maken dat hij/zij iets niet wil, of begint je kind als hij/zij kwaad is direct om zich heen te slaan? De sociale weerbaarheidstraining is voor kinderen van groep 5 & 6 en voor kinderen van groep 7 & 8. Tijdens deze training leren kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen zodat zij goed 'nee' kunnen zeggen, hun grenzen aangeven en steviger in hun schoenen staan. Houding, stemgebruik, herkennen van gevoelens en omgaan met emoties zijn onderwerpen die aan bod komen.


Voor groep 5 - 6
- in september starten nieuwe groepen 

Voor groep 7 - 8
- in september starten nieuwe groepen  

Er zijn geen kosten aan deze training verbonden.


-----------------------------------------------------------------------------

 

Sociale weerbaarheidstraining voortgezet onderwijs
Cursus/ 12 - 16 jaar


Vind je het moeilijk om nee te zeggen tegen je vrienden en vriendinnen, of tegen je verkering en hoe om te gaan met je ouders? Wat voor invloed sociale media heeft op jou? Al deze onderwerpen komen aan bod. De sociale weerbaarheidstraining is voor jou als jongere op het voortgezet onderwijs. Tijdens deze training leer je op een goede manier voor jezelf op te komen, zodat je goed 'nee' kunt zeggen, je grenzen aan kunt geven en steviger in je schoenen staat.


Bij voldoende aanmeldingen start de training. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws