U bevindt zich hier: Jongerenwerk

Jongerenwerk

 
Het jongerenwerk werkt in opdracht van de gemeente en zoekt groepen (kwetsbare) en individuele jongeren op in omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen.  

Ambulant jongerenwerk
Wat het jongerenwerk uniek maakt is dat de jongerenwerker contact maakt met jongeren op plekken waar de jongeren zijn: op straat, school en andere plekken. Door daar contact te leggen, zijn wij in staat om (kwetsbare) jongeren te leren kennen en bouwen we langdurige relaties op. De jongerenwerkers brengen verbindingen tot stand tussen jongeren en hun omgeving en dragen bij aan de zelfredzaamheid en participatie van de jongeren in de samenleving.

Doelgroep 12 tot en met 23 jaar
Het jongerenwerk richt zich op de jeugd tussen 12 en 23 jaar die zich veel in de buitenruimte bevinden. Samen met jongeren organiseren we activiteiten die aansluiten op hun (verborgen) talenten en ambities. Dit kan zijn op het gebied van sport, cultuur en muziek maar ook informatie- envoorlichtingsavonden over thema’s zoals drugs, alcohol en/of seksualiteit. Ook ondersteunen we jongeren bij het zoeken naar een baan, stage of zinvolle vrijetijdsinvulling. Als een individuele jongere hulp nodig heeft vanuit een andere instantie, weet de jongerenwerker de juiste weg hier naar toe te vinden. Wij praten liever mét dan óver de jeugd, dat is een belangrijke uitspraak om de rol van jongerenwerker te verduidelijken als het gaat om de vertrouwensband. Alle jongerenwerkers zijn actief op sociale media en WhatsApp.

Samenwerking
De jongerenwerkers zijn een intermediair tussen jeugd en andere partijen. Door de goede contacten met de diverse groepen op straat weten de jongerenwerkers wat er speelt en waar de behoefte ligt voor een groep of een individu. De samenwerking binnen Vitis Welzijn met de sociaal makelaaren de coördinatoren van de wijkcentra is net zo belangrijk als de externe samenwerking onder regie van de gemeente met Boa’s, wijkagenten, buurtpreventie, scholen, leerplicht, consulent voortijdig schoolverlaten en het Sociaal Kernteam. Het integraal werken is vaak essentieel in een situatie waarin een veranderingsproces aan de orde is.

Jeugdoverlast
Wanneer er sprake is van aanwezigheid van jongeren in de wijk/straat is ons advies om in gesprek te komen. Mocht dit niet lukken en er is sprake van overlast, maak dan een melding via meldpunt leefomgeving via: www.gemeentewestland.nl Alle netwerkpartners worden vervolgens opde hoogte gebracht van uw situatie. Bij ernstige overlast kan het beste direct de politie gebeld worden.

Amerikaanse jongerenbus
Route 25, de gele Amerikaanse jongerenbus, wordt regelmatig ingezet om de jongeren op een locatie te bereiken. Jongeren komen in de bus laagdrempelig en snel in gesprek met de jongerenwerker waarbij er vaak en direct advies gegeven kan worden op vragen van de individuele jongere. Ook worden er themabijeenkomsten in de jongerenbus georganiseerd.

Contact
In elke dorpskern van Westland is een jongerenwerker actief. Bekijk hier de contactgegevens van alle jongerenwerkers in Westland.


Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws