U bevindt zich hier: Mantelzorg | Links

Links Mantelzorg

 
 

Alzheimer Nederland | Alzheimer Delft Westland Oostland | Dementieketen
Vergeetachtigheid of dementie geven beperkingen in het dagelijks leven van de betrokkene én hun naasten. Alzheimer Nederland en Alzheimer Delft bieden informatie en ondersteuning aan de mantelzorgers.

CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

Jonge mantelzorgers
Het kan zijn dat je broer gehandicapt is, je moeder kanker heeft, je oma dement is of je vader depressief. Je draagt voor hen meer verantwoordelijkheid dan normaal en je komt minder toe aan sport, uitgaan of school. Je bent dan mantelzorger.

MEE Ondersteuning voor mensen met een beperking
MEE Zuid-Holland Noord biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.

MantelScan (meetinstrument)
De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk.

Mantelzorgwoning – pasaan

De mantelzorgwoning is een compleet huis, met daarin ondermeer een hal, een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en ruime badkamer met toilet. 

Mezzo
Mezzo is de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. 

Netwerk palliatieve zorg
Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

PerspeKtief Maatschappelijke opvang
PerspeKtief is er voor mensen, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, vrouwen die mishandeld of bedreigd worden, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en mensen die geen dagactiviteiten hebben.  

Pieter van Foreest Zorginstellingen en zorg thuis

Pieter van Foreest biedt een uitgebreid pakket aan diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. De wensen en mogelijkheden van de vrager staan daarbij altijd voorop en bieden de mogelijkheid om het leven zo zinvol, veilig en vertrouwd mogelijk in te vullen.

Psychische zorg GGZ Delfland
GGZ Delfland, streekziekenhuis voor psychiatrische zorg. GGZ Delfland profileert zich als een streekziekenhuis met twee regio’s. Delft Westland & Omstreken (DW&O) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN).  Deze twee regio’s leveren psychiatrische zorg aan alle doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen. Dagbesteding is een apart onderdeel met de naam DOEL.

Respijtwijzer
Respijtzorg;Pauze als je zorgt voor een ander. Respijtwijzer; biedt informatie over respijtzorg voorzieningen en is een onderdeel van Mezzo.

Vakantie
Vakantie voor mantelzorgers met de partner om zorgeloos op vakantie te kunnen gaan.
- Het vakantiebureau
- Smsvakanties - stichting mens en samenleving
- Rode Kruis vakanties
- Zonnebloem vakanties

Vrijwilligers Buddynetwerk
Het doel van Buddy Netwerk is het ondersteunen van mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte en van mensen die eenzaam zijn. Link naar bulletin Buddy Zorg netwerk Delft/Westland.

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg
Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Daar worden ze vaak dag en nacht omringd en verzorgd door
partner, kinderen, familie of vrienden. Deze hulp van mens tot mens, de mantelzorg, is van onschatbare waarde en onvervangbaar.

Vrijwilligers Zonnebloem
De Zonnebloem levert een positieve bijdrage aan het leven van mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd. Door middel van huisbezoek, activiteiten en vakanties geven we kleur aan hun leven en helpen vrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen.

Zorgbelang Nederland
Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijk klachtopvang.

Zorgwijzer.nl
informatie veranderingen zorgverzekeringen - AWBZ

Geslaagde opening eerste lunch... 23-okt-2018    Vrijdag 19 oktober is het eerste lunchrestaurant Bij Mekaar ... Lees verder 
  Meer nieuws