U bevindt zich hier: Vitis | Organisatie | De organisatie | De organisatie van Vitis Welzijn

De organisatie van Vitis Welzijn

 
Een efficiënte organisatie, met een goede, kostenbewuste mix van diensten, mensen en middelen, moet de ambitie van Vitis Welzijn mogelijk maken.  

De vraag van de burger als basis

 

Groepsgewijs, buurtgericht én individueel, kleinschalig en met de vraag van de burger als basis. Aan deze uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl komt Vitis Welzijn met de organisatie van haar diensten, mensen en middelen tegemoet.

 

Maatwerk dienstverlening

 

De dienstverlening van Vitis Welzijn richt zich op participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar. Wij bieden daarom informatie & advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn en kunnen snel en resultaatgericht informeren, adviseren en doorverwijzen. Onze wijkcentra vormen het warm kloppend hart in uw buurt, waar uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten plaatsvinden en waar de ontmoeting centraal staat. Met onze welzijnsdiensten proberen we mensen zo lang mogelijk te ondersteunen in hun zelfstandigheid en hen actief deel te laten nemen aan de samenleving. En als Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet zijn wij hét expertisecentrum voor iedereen die wil omzien naar de ander als vrijwilliger(sorganisatie) of maatschappelijke stagiair. Wij bemiddelen tussen vraag en aanbod, maar bieden ook advies, professionalisering en praktische ondersteuning. Bovendien hebben wij met Vitis Welzijn Mantelzorg en het Sociaal Meldpunt voorzieningen voor mantelzorgers en ondernemers.

 

Met raad en daad

 

Bij Vitis Welzijn werken ongeveer zeventig vaste medewerkers. De diensten en activiteiten worden echter gedragen door de duizend vrijwilligers en vele maatschappelijke stagiaires, die zich ‘om niet’ inzetten voor een vitale samenleving. Zij proberen u – letterlijk met raad en daad – bij te staan in uw vragen en behoeften. Vitis Welzijn investeert in hen, met scholing, aandacht en begeleiding. Zodat zij ook in de toekomst vaardig blijven in hun (vrijwilligers)werk.

 

Altijd bij u in de buurt

 

Het hoofdkantoor van Vitis Welzijn is in Monster. Voor advies of informatie kunt u terecht bij één van de vele Buurt Informatiepunten, waar professionele vrijwilligers van Vitis Welzijn aanwezig zijn. Daarnaast zijn er veertien wijkcentra in de regio. Er is er dus altijd wel één in de buurt waar u eens langs kunt voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje of één van de andere activiteiten. Onze Welzijnsadviseurs en Consulent Mantelzorg houden geregeld spreekuur op centrale locaties en onze Sociaal makelaars en Jongerenwerkers komt u tegen in uw buurt.

 

 

Kostenbewust werken

 

Vitis Welzijn werkt met gemeenschapsgeld. Wij worden gesubisidieerd door gemeente Westland en de (deel)gemeente Hoek van Holland. Daarnaast weten we soms financiële ondersteuning te werven bij fondsen of lokale sponsors die het werk van Vitis Welzijn een warm hart toedragen. Vitis Welzijn is daar altijd heel blij mee; het maakt soms bij wijze van spreken de ‘slagroom op de taart’ mogelijk. Onze subsidie-afhankelijkheid maakt ons echter wel kostenbewust in ons denken en ons handelen: het geld is er niet vanzelf en is ook niet ván onszelf. Daarom proberen wij in al onze keuzes zo goed mogelijk te luisteren naar wat ú wilt en wat úw behoeften zijn. Ook dat is namelijk kostenbewust werken. Wilt u een steentje bijdragen, aan het mede mogelijk maken van activiteiten van Vitis? Meldt u dan aan als Vriend van Vitis!

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws