U bevindt zich hier: Welzijnsdiensten | Buurtbemiddeling Westland | Informatie voor doorverwijzers

Informatie voor doorverwijzers

 
 

Als buren er samen niet uitkomen
Buurtbemiddeling Westland biedt de helpende hand bij conflicten tussen buren. Bij buurtbemiddeling helpen onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilligers buren weer met elkaar in gesprek te komen. Dit werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen.

Wanneer is buurtbemiddeling niet inzetbaar?
Buurtbemiddeling is niet inzetbaar bij: zware geweldpleging, verslavingsproblematiek, problemen binnen een familie, psychiatrische problemen of een juridische procedure. Buurtbemiddeling is ook niet inzetbaar bij grote conflicten tussen meerdere buurtgroepen of bij langer lopende of complexe conflicten.

Escalatieladder
De escalatieladder is een model dat laat zien hoe een conflict zich kan ontwikkelen. Het beschrijft de stappen waarin een conflict zich ontwikkelt en laat zien waar de betrokken partijen zich bevinden in een conflict. De escalatieladder maakt het verloop van een conflict, de dynamiek, zichtbaar. Het model geeft inzicht in de fase van het conflict en aan de hand hiervan kan men stappen ondernemen.Hoe werkt Buurtbemiddeling Westland?
Buren kunnen zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling Westland of er vindt een doorverwijzing plaats via bijvoorbeeld een sociaal makelaar, welzijnsadviseur, huisarts of woningcorporatie. Een team van twee buurtbemiddelaars komt langs bij de persoon met de hulpvraag. Samen met de bemiddelaars wordt bekijken op welke wijze het contact met buurtgenoten kan worden verbeterd en de leefbaarheid onderling kan worden herstelt. Vaak gaan zij samen met beide buren in gesprek.

Stappenplan
1. Melding bij coördinator die telefonisch contact opneemt met melder van overlast en waarna een korte intake volgt
2. Twee buurtbemiddelaars gaan langs bij de melder voor een gesprek/intake uitgebreid
3. Als nodig en mogelijk gaan buurtbemiddelaars na het gesprek met de melder direct door naar overlastgever voor een gesprek (zijn/haar visie op de melding van overlast)
4. Als nodig en gewenst en beide buren instemmen volgt op neutraal terrein een gesprek tussen beide buren onder begeleiding van de bemiddelaars
5. Telefonische nazorg

Contact Buurtbemiddeling Westland
Voor doorverwijzingen, informatie of vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling Westland, buurtbemiddeling@vitiswelzijn.nl of 0174 - 630358. Er zijn geen kosten verbonden aan Buurtbemiddeling Westland. 

Tafeltje Dekje stopt per 1 jan... 29 okt. 2019    De laatste jaren zien wij een teruglopende vraag naar maalti... Lees verder 
  Meer nieuws